Wednesday, December 26, 2007

SIELUN MAISEMA - SOUL'S SCENERY


adraga
Originally uploaded by rolhas.

"Se joka puuttuu toisen elämäntiehen ei koskaan löydä omaansa." Paulo Coelho Kirjassaan Alkemisti.

Sinä ja Minä, me olemme vastuussa vain yhdestä ihmisestä, itsestämme.
Sinä ja Minä, me voimme muuttaa vain yhtä ihmistä, itseämme.
Sinä ja Minä, me voimme ymmärtää vain yhtä ihmistä, itseämme.
Vaikka asut jonkun kanssa, rakastat tai vihaat jotain ihmistä se ei tarkoita että sinun tulisi lainata energiaasi heille. Heillä on oma energiansa, omat päätökset, taidot, teot ja arvonsa.
Me emme tule koskaan muuttamaan ketään muuta kuin itseämme, ja kun tiedämme kuka olemme ja mitä oikeasti haluamme elämältä niin tiedämme mitä muutoksia haluamme tehdä itseemme.
Tämä muutos alkaa pienistä asioista kuten oivaltamisesta, ajattelemisesta, aidosta ajattelemisesta.

Meille jokaiselle on eri sielun maisema, joskus on vain vedettävä henkeä jotain katsottaessa ja sitä on vaikea selittää miksi tunnistamme jotain.

Olen käynyt aikaisemminkin Portugalissa, ollessani 14 vuotias ja sen rannat ovat jääneet hyvin syvästi mieleen. Siellä oli niin helppo olla, niin rauhallista, arvokasta, luonnonmahdin mukaista.
Myöhemmin, useita vuosia myöhemmin, luin Diana Cooperin kirjasta että yhdellä Arkkienkeleistä, Rafaelilla on Henkinen Asuinsija Fatimassa, Portugalissa.

Syystä tai toisesta on aina ollut kaikista läheisin Rafaelin kanssa, hän auttoi minua ensimmäisillä kanavointi kerroilla ja toi minulle uskoa itseeni energioiden parantajana.
Sielulla on maisema, voimapaikka ja kun asiaa miettii, ihan oikeasti ajattelee niin yhteys on löydettävissä.

On niin tärkeää että ajattelet, ajattelet positiivisesti, vuosi 2012 on tulossa(Talvipäivän tasaus, 21 Joulukuuta, 11:11 UT) ja se kumpaan suuntaan se suuri muutos tapahtuu on kiinni meistä. Ei tuhlata enää ajatuksia negatiiviselle vaan rauhoitutaan ja annetaan energiamme positiiviselle.

*********

"He who messes with other person's life's direction, will never find his own." from Paulo Coelho's Book The Alkemist.

You and I, we are responsible for only one person, ourself.
You and I, we can change only one person, ourself.
You and I, we can understand only one person, ourself.
Even tho you live with someone, love or hate someone, it doesn't mean you should lend your energy to them. They have their own energy, their own choices, own decisions, skills, actions and values.
We will never change anyone except for ourselves, and when we know who we are, and what we truly want from life, we shall know what changes need to be made on ourselves.
This change starts with little things such as nsights, thinking... genuin thinking.

We all have a different scenery of soul, and sometimes when it unfoulds in front of you we need to inhale, and it's hard to express why we feel so.

I've been to Portugal before, when I was 14 years old and it's shores have stayed deeply within my mind. It was so easy to be there, it was so calm, dignified, according to the power of nature. Later, many years later, I read from Diana Cooper's book that one Archangel, Raphael had a Spiritual Retreat there in Fatima, Portugal.

For one reason or another I have always been closest with Raphael of all the Archangels, he helped me on my first Channelings, and he brought me faith in to myself as healer with energies.
Our Soul has a scenery, powerful place, and when you think of it, really think of it, the connection is there to be found.

It is so important that you think, that you think positive, year 2012 is coming (Dec 21, Winter Equanox at 11:11 GT) and which way the great change will lean, is up to us.
Lets not waste anymore thoughts to the negative, lets calm down and share our energy with the positive.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails