Friday, December 21, 2007

TAROT VAHVISTUS - TAROT CONFIRMATION


TAROT - Ace of Swords
Originally uploaded by NiinaC.
HAKIESSANI vahvistusta eilen illalla elämäni uuteen päätökseen josta puhuin pari viestiä aiemmin blogi-tekstissäni BE HAPPY - OLE ILOINEN, päätin ottaa esille TAROT korttini jotka olivat jo pölyn peitossa ja kysyä; "Mitä tämä päätös tuo minun elämääni, olenko oikealla polulla?"
Ja sekoitettuani pakan ja jaettu kortit eteeni puoliympyrään valitsin kortin, joka paljastui Miekkojen Ässäksi.
Miekkojen Ässä tarkoittaa:

"Älyllinen selkeys, omaperäinen ajattelu, loistava ajatuksen voima, Jumalallinen innoitus."

[Oma ajatus: Ideani oli tosiaan omaperäinen, ja ilmestyi eteeni kuin salamalla lähetettynä. Tiesin heti kun ajatus muodostui että juuri tätä minun pitikin tehdä.]

"Kortti symboloi luovaa energiaa, jonka älyllinen selkeys on synnyttänyt. Se mikä on luotu selkeyden olotilassa, myös säilyttää tämän selkeyden ja levittää sitä edelleen."

[Oma ajatus: Ajatus oli hyvin selkeä, ja heti sen jälkeen kun olin päättänyt että eliminoin/jätän huomioimatta negatiivisen, huomasin heti voivani paljon paremmin. Ihan hymyilin aidosti mitä en ole varmaan ties milloin viimeksi tehnyt.]

"Tämän kortin kuva symboloi että alitajuiset energiat ovat tulossa tietoisuuteen. Tässä prosessissa vapautuvat energiat voidaan nyt täysin hyödyntää."

[Oma ajatus: Vihdoinkin! Olen odottanut tätä jo vuoden! Ehkä tämä päätös oli vihdoinkin se jonka avulla voin taas antaa itseni Henkiselle elämälle ja oivalluksille.]

"Puhumallasi totuudella ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Se on tässä ja nyt."

[Oma ajatus: Täysin uuden elämäni alkuajatuksen perusta! Älä huoli muista, eilisestä, huomisesta, ole Onnellinen juuri nyt, siitä mitä teet, sanot, kuuntelet, koet.]

"Varmistu, ettet koskaan ilmaise sydämettömästi syvää ymmärrystäsi asioista."

[Oma ajatus: On totta että jos ihminen on itse harmaassa/tummassa tilassa he eivät oikein siedä hymyilevää/onnellista ihmistä. Ymmärrän myös sen että terävä totuus ei aina välttämättä ole se paras keino ilmaista itseään.]

Luulenpa että päätökseni tietää hyvää. :)

*********

SEARCHING for confirmation yesterday for my new decision which I talked about few newer posts ago, in my post BE HAPPY - OLE ILOINEN, I decided to dig out my TAROT cards, which were covered in dust and ask; "What does this decision bring to my life, am I on the right path?"
After shuffling the deck and dealing the cards in front of me into a half circle I chose a card that turned out to be the Ace of Swords.
Ace of Swords means:

"Intellectual clarity, original thinking, bright power thought, divine inspiration."

[Own thought: My idea truly was original to me, it appeared in front of me like sent by lightning. I knew immediately as the idea formed that this was exactly what I needed to do.]

"The card sympolilizes creative energy that has rose from intellectual clarity. That which is created in state of clarity, keeps the clarity and spreads it further."

[Own thought: The idea was very clear, immediately after I had decided to eliminate/ignore the negatives, I noticed feeling so much better. I smiled genuinely, which I don't know when I did the last time.]

"The image in this card symbolizes the subconscious energies emerging to the consciousness. This process releases energies that can now be fully utilized."

[Own thought: Finally! I've been waiting for this for a year! Maybe this decision was finally the one that I can finally dig into the Spiritual life and insights again.]

"The truth you speak doesn't have a past or future. It is right here and right now."

[Own thought: The origin thought of my new life! Don't worry of others, yesterday, tomorrow, be happy right now about what you do, say, listen and experience.]

"Make sure, you never express heartlessly your deep understanding of things."

[Own thought: It is true that if a human being is in a grey/dark state they can't stand a smiling/happy human being. I also understand that sharp, direct truth isn't always the best way to express yourself.]

I think my decision will bring good.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails