Wednesday, December 26, 2007

MUUTOS 2012 - CHANGE 2012

Diana Cooper sivuillaan: http://www.dianacooper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=92

Miksi 2012 on niin tärkeä?
Me elämämme 'lopun aikaa', siis Asteekkien ja Mayojen kalenterien lopun aikaa, Brahman uloshenkityksen lopun aikaa. 26,000 vuoden astrologista loppua ja uuden alkua. Tämä kosminen tapahtuma sattuu Talvipäivän Seisaukseen 2012, Universaaliin hiljaisuuden aikaan, joka tarjoaa ehtymättömän mahdollisuuden jumalalliseen inspiraatioon.

Lisäksi kolme planeettaa asettu paikoilleen 2012 talvipäivän seisaukseen. Neptune; Korkeampi Henkisyys, Pluto; Uudistuminen ja Uranus; Muutos. Kun niiden energiat tekevät töitä yhdessä, siitä seuraa suuri muutos ihmisten tajuntaan planeetallamme. Tässä on mahdollisuus suureen siirtymiseen tajunnassamme. Tietenkin sama suuri energia voi muuttua huonompaan jos sitä käytetään väärin, ja siksi kaikkia pyydetäänkin nyt korjaamaan asenteensa ja tunteensa ja käyttämään tätä mahdollisuutta koko planeetan hyväksi. Yksilölle ja Yhteisöllemme ei ole koskaan ennen esitetty näin suurta mahdollisuutta Henkiseen Kasvuun.

**********

Diana Cooper on her page: http://www.dianacooper.com/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=92

Why is 2012 so important?
We are now living in ‘end times’, that is the end of the Aztec and Mayan calendars, the end of the outbreath of Brahma, the end of a 26,000 year astrological period and the start of a new era. A cosmic moment occurs at the winter solstice in 2012, an instant of universal silence, which offers an unprecedented opportunity for divine inspiration.

In addition three planets are configured to interact at the 2012 solstice. Neptune, which represents higher spirituality, Pluto transformation and Uranus change. As the energies they represent work together, it will cause a massive impact on the consciousness of the planet. This offers a potential for a huge shift in consciousness. Of course, such high energies can equally be used for bad if used unwisely, which is why everyone is called on to heal their emotions and thoughts now and use this great opportunity to change the planet. Individually and collectively there has never been such an opportunity for spiritual growth.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails