Friday, December 14, 2007

VALITSE - CHOOSE


Rail for Trollies
Originally uploaded by NiinaC.
Valitse kummasta ovesta astut sisään. Mitä sisällä on ei ole yllätys. Mutta mitä vaikutuksia ovesta sisälle astumisella on, se taas on yllätys.
"Soturi tietää olevansa vapaa valitsemaan mitä haluaa; hänen päätöksiään sanelevat rohkeus, riippumattomuus ja - ajoittain - jonkinasteinen hulluus." Paulo Coelhon kirjasta Valon Soturin Käsikirja
Oli päätös mikä tahansa ihmisen tulee löytää rohkeutta - sanoa Ei tai Kyllä. Riippumattomuutta - päästää irti materiaalisesta ja maallisesta "omaisuudestaan". Hulluutta - ottaa se askel joka muista näyttää typerältä, alkeelliselta tai väärältä. Hulluuden motiivit ovat katsojan egossa.

**********

Choose which door you will enter in. What's inside is not a surprize. But how it will effect you, that is a surprize.
"Warrior knows he is free to choose what he wants; his decisions are dictated by courage, free from attachment and - at times - some measure of madness." Paulo Coelho in his book Manual of the Warrior of Light.
Which ever the choice is humans need to find Courage - to say No or Yes. Free from attachment - to let go from the material and earthy "possesions". Madness - to take the step which to others might seem stupid, primitive or wrong. The motives of madness reside in the ego of the watcher.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails